Vragen over de overheid en de media

 

17) In hoeverre voel ik mij over het vaccin gedegen, helder en neutraal geïnformeerd door de overheid?

18) Hoe hebben de farmaceutische industrie en de overheid het (onafhankelijk) onderzoek naar de werking van het vaccin georganiseerd?

19) In hoeverre voel ik me meerzijdig en genuanceerd geïnformeerd door de media (vlogs, tv, radio, kranten, youtube-kanalen)?

20) In hoeverre word ik vrijgelaten bij het maken van een keuze omtrent het vaccineren?

21) In hoeverre heeft mijn keuze gevolgen voor mijn bewegingsvrijheid in de maatschappij? (bijvoorbeeld: zonder vaccin mag ik wel/niet vliegen, mag ik wel/niet naar een concert)

22) In hoeverre heeft mijn keuze gevolgen voor mijn maatschappelijke positie en / of baan?

23) In hoeverre heb ik verschillend denkende experts en wetenschappers gehoord over het vaccin tegen Covid-19?

24) In hoeverre voel ik mij vrij om mijn eigen vaccinatiebesluit met anderen te delen?

25) In hoeverre luister ik onbevangen en vrijlatend naar hen die een andere mening dan ik over vaccineren tegen Covid-19 hebben?